Κόκκινο Φωτεινό

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΕΙΝΟ

Φωτογραφικό υλικό από την παράσταση