Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ

Ο ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ.

Φωτογραφικό υλικό από την παράσταση