ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Θεατρικό παιχνίδι-δημιουργική απασχόληση για παιδιά (Δημοτικό)

Σε αυτό το παιδικό τμήμα, της θεατρικής αγωγής, ο φανταστικός κόσμος των παιδιών ανταμώνει με τα όρια της θεατρικής πράξης. Αρωγός το θεατρικό παιχνίδι, ο καθημερινός αλλά και ο ποιητικός λόγος, τα παραμύθια, η μουσική και ο αυτοσχεδιασμός. Με την κατάλληλη καθοδήγηση τα παιδιά ανακαλύπτουν τις άπειρες δυνατότητες που έχει ο εγκέφαλος, το σώμα, η φαντασία τους. Χρησιμοποιούν τα εκφραστικά τους μέσα για να δημιουργήσουν διαφορετικά

είδη περιβάλλοντος και διαφορετικές καταστάσεις. Προσεγγίζοντας διαφορετικούς “ρόλους” δηλώνουν με αυθορμητισμό την άποψή τους πάνω σε κοινωνικά θέματα και αξίες. Ταυτόχρονα μαθαίνουν να σέβονται και να αγαπούν τον εαυτό τους, άρα και τους υπόλοιπους…Μια εμπειρία

μοναδική. Δημιουργικός χρόνος γεμάτος από παιχνίδια τα οποία προάγουν την ομαδικότητα και ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μία διαδικασία η οποία βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν τα δικά τους εκφραστικά μέσα, τις δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τη φαντασία, τις αισθήσεις, τις επικοινωνιακές ικανότητές τους. Μάθηση και έκφραση! Μια σχέση αναγκαία για την ίδια τους την καθημερινότητα. Σχέση κατανόησης – αγάπης – αρμονίας με τον εαυτό τους, τους ανθρώπους γύρω τους, το περιβάλλον.